Potřebuji k používání aplikace TeamViewer licenci?

Potřebuji jako domácí uživatel pro používání TeamViewer licenci%
Potřebuji k používání TeamVieweru licenci?

free, komerční licenceVýrobce tohoto softwaru definuje na svých webových stránkách přesně konkrétní případy, kdy je nutno zakoupit licenci.

V případě, že jste domácím uživatelem, který se připojuje k rodině a přátelům, a to v rámci domácí sítě a Vaše činnost s tímto připojováním není nijak hodnocena finančně, pak můžete aplikaci TeamViewer používat zdarma.

Avšak i používání zdarma má své hranice. Navíc jsou některé funkce vyhrazeny pouze uživatelům s platnou licencí.

Licenci potřebujete každopádně tehdy, pokud jste za používání odměňování přímým nebo nepřímým způsobem a každopádně i tehdy pokud např. Vaše firma získává používáním nějaké výhody.

Jako příklad bych zde uvedl některé z možných situací:

Dejme tomu, že nabízíte softwarový produkt, ke kterému poskytujete bezplatnou technickou podporu, pak potřebujete licenci.

Jestliže používáte aplikaci mezi kolegy ve firmě, abyste například zlepšili Vaši spolupráci, pak potřebujete licenci.

V případě, že pracujete v neziskové organizaci či spolku a využíváte aplikace, pak potřebujete placenou licenci. Jedinou výjimkou by byla čistě dobrovolnická činnost bez jakékoliv odměny, kterou byste vykonávali ve svém volné čase.

Připojujete-li se z domova do firmy, popřípadě z firmy domů za účelem vyřízení pracovních záležitostí, pak je nutno si pořídit platnou licenci. Zmínit je potřeba také to, že i v případě připojení, které bylo vytvořeno čistě za soukromým účelem, je potřeba již komerční licence, protože se pohybujete již ve firemních sítích.

Krátký popis nekomerčního používání naleznete v anglickém jazyce na stránkách výrobce zde.