TeamViewer – zapnutí počítače na dálku „Wake-on-Lan“

Wake on LAN - probuzení počítače na dálku

Aplikace TeamViewer nabízí již od verze 9 možnost zapnutí neboli probuzení počítače na dálku. Tato funkce se nazývá také Wake-on-LAN. Aby bylo možné tuto funkci používat je třeba provést určitá nastavení. Mezi další podmínky patří hardware podporující tuto funkci. U novějšího hardwaru by toto neměl být ale žádný problém.

Jaké možnosti probuzení na dálku nabízí TeamViewer

TeamViewer nabízí dvě metody zapnutí, a sice:

 • Vzdálené zapnutí počítače v sítí (LAN)
 • Vzdálené zapnutí počítače prostřednictvím veřejné IP adresy přes internet

Požadavky na používání Wake-on-LAN

Abyste mohli využívat této funkce, je potřeba splnit následující:Počítač - úsporný režim a režim hibernace

 • Síťová karta podporuje funkci Wake-on-LAN
 • Počítač disponuje připojením k internetu
 • Počítač je napojen na internet pomocí síťového kabelu
 • Počítač se nachází ve stavu:
  • Režim spánku (Počítač zůstane zapnutý, ale bude v režimu s nízkou spotřebou. – Po zapnutí můžete pokračovat v rozdělané práci.)
  • Režim hibernace (Vypne počítač, ale aplikace zůstanou otevřené. – Po zapnutí můžete pokračovat v rozdělané práci.)
  • Vypnutém stavu

Povolení funkce Wake-on-LAN v BIOSu

Pro používání této funkce je potřeba v BIOSu Vašeho počítače aktivovat možnost použití Wake-on-LAN:

 1. Restartuje počítač
 2. Stiskněte klávesu F2, popřípadě jinou danou výrobcem, tak aby se dostali do nastavení BIOS
 3. Klikněte na záložku Power nebo Power Management Setup
 4. Aktivujte volbu Wake on LAN
 5. Zvolte uložit a ukončit „Safe and Exit“ (většinou je to pomocí tlačítka F10)

Nastavení Wake-on-LAN v BIOS

Jestliže se Vám nepodařilo najít volbu Wake-on-LAN, pak se zkuste podívat do návodu k Vaší základní desce, popřípadě zkuste vyhledat informace o základní desce na internetu a přesvědčte se, zda Váš počítač funkci Wake-on-LAN podporuje.

Nastavení síťové karty

V dalším kroku je potřeba ještě povolit probouzení počítače i v nastaveních Vaší síťové karty. Povolení probouzení vyžaduje administrátorská práva. Nastavení se může lišit s ohledem na typ síťové karty.

Nastavení lze provést v Nastavení / Zařízení / Správce zařízení/ Síťové adaptéry/

 • Stiskněte na Vaší klávesnici tlačítko „Windows  a „R“ – otevře se příkazové okno „Spustit“. Do okýnka zadáte následující příkaz (bez uvozovek) „devmgmt.msc„, potvrdíte OK. Po potvrzení se ihned spustí Správce zařízení.

Zadání příkazu do aplikace Spustit

 • Přejděte k síťovým adaptérům a označte Vaší síťovou kartu. Kliknutím pravým tlačítkem myši se dostanete do vlastností, vlastnosti můžete vyvolat v daném okně také pomocí symbolu v menu nahoře

Označení síťové karty

 • Zvolte položku „Řízení spotřeby“

Povolení zapnutí počítače pomocí tohoto zařízení.

 • Dále zvolte možnost povolit zařízení probouzet počítač – názvy se mohou lišit, a to v závislosti na použité síťové kartě nebo na operačním systému!
 • Potvrďte OK a síťová karta je nyní nastavena pro Wake-on-LAN

Deaktivace funkce Rychlého spuštění

Od Windows 8 existuje funkce tak zvaného Rychlého spuštění. Standardně je tato funkce zapnutá a při vypnutí Vašeho počítače, se počítač automaticky vypíná do hybridního režimu spánku. Tato funkce může často způsobovat, že některé kontrolky Vašeho počítače nebo externího pevného disku svítí a to i po vypnutí počítače. Počítač je vypnutí, ale některé komponenty jsou jakoby v pohotovostním režimu. Funkci Rychle spuštění je potřeba deaktivovat, protože tento režim vypnutí Wake-on-LAN nepodporuje:

 • Stiskněte tlačítko Windows + R a napíšete příkaz „control“ (bez uvozovek)
 • Systém a zabezpečení
 • Možnosti napájení
 • Nastavení tlačítek napájení
 • Změnit nastavení, které nyní není k dispozici
 • Deaktivujte volbu „Zapnout rychlé spuštění

Deaktivace rychlého spuštění pod Windows

Aktivace Wake-on-LAN v aplikaci TeamViewer

Počítač můžete probouzet dvěma způsoby, a sice s pomocí veřejné IP adresy anebo uvnitř sítě LAN prostřednictvím ID jiného počítače. Veřejná adresa je neměnná. Zda používáte veřejnou adresu, Vám sdělí Váš poskytovatel internetového připojení. Pokud veřejnou adresu nemáte, můžete si ji objednat u Vaše poskytovatele internetu.

Přiřazení vzdáleného počítače k Vašemu účtu TeamViewer

Z bezpečnostních důvodů je potřeba počítač, který chcete probouzet na dálku, přiřadit do Vašeho učtu. Přiřazení počítače více méně potvrzujete, že počítač je Váš.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky / Možnosti / Obecné / Přiřadit k účtu
 • Otevře se okno pro zadání Vašeho emailu a hesla (pokud nemáte zřízený ještě účet, vytvořte ho kliknutím na „Vytvořit účet“)
 • Klikněte na přiřadit – provede se přiřazení zařízení k Vašemu účtu

Přiřazení počítače do účtu TeamViewer

Nastavení –  vzdálené zapnutí vzdáleného počítače prostřednictvím ID jiného počítače v sítí LAN

V případě, že vzdálený počítač nemá žádnou veřejnou IP adresou, je možné ho zapnout prostřednictvím ID jiného počítače, serveru, který se nachází ve stejné síti. Zařízení, skrze které chcete probouzet vzdálený počítač, musí mít nainstalovaný TeamViewer a musí být nastaven tak, aby se spouštěl s daným operačním systémem. Chcete-li se připojovat pomocí ID čísla jiného počítače / serveru v síti, je nutno provést tyto nastavení.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky / Možnosti/ Obecné / Nastavení sítě / Wake-on-LAN / Konfigurovat
 • Zvolte možnost „Další aplikace TeamViewer ve vaší místní síti“
 • Vložte ID číslo počítače nebo serveru, skrze kterého chcete zapínat vzdálený počítač
 • Zvolte přidat a potvrďte OK
 • Počítač lze nyní probouzet na dálku

Zapnutí počítače na dálku skrze ID šíslo

 

Nastavení –  vzdálené zapnutí počítače prostřednictvím veřejné IP adresy

Pokud Váš počítač vlastní veřejnou IP adresou, která je neměnná, zadáte ji v nastaveních do TeamVieweru na vzdáleném počítači, který chcete probouzet.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky/ Možnosti/ Obecné / Nastavení sítě, Wake-on-LAN / Konfigurovat
 • Zvolte možnost „Veřejná adresa“
 • Do políčka vložte Vaší veřejnou IP adresu nebo název DNS počítače
 • Do políčka Port zadejte port, prostřednictvím kterého chcete vzdálený počítač zapínat.
 • Klikněte na OK a Váš počítač je nyní možné probouzet na dálku

Zapnutí počítač na dálku pomocí veřejné IP adresy

Před použitím Wake-on-LAN – Checklist:

 • Je TeamViewer nainstalován a nastaven pro spouštění s operačním systémem – pouhé spuštění nestačí
 • Přiřadili jste již počítač, který si přejete zapínat na dálku, do Vašeho účtu TeamViewer (Počítače a kontakty)
 • Je funkce Wake on LAN již aktivována v aplikaci TeamViewer
 • V případě probouzení prostřednictvím ID jiného počítače v síti LAN – je toto ID již uloženo v TeamVieweru na vzdáleném počítači
 • V případě probouzení skrze ID číslo jiného počítače – je TeamViewer na tomto počítači také pro spouštění s operačním systémem
 • V případě zapínání počítače pomocí veřejné IP adresy – je veřejná IP adresa již uložena na vzdáleném počítači

Probouzení / Zapnutí počítače na dálku

Jestliže jste provedli veškerá nutná nastavení, můžete nyní probouzet počítač na dálku a můžete se k němu vzdáleně připojovat. Zapnutí provedete následovně:

 • Spusťte TeamViewer a přesvědčte se, zda jste připojení k internetu
 • Přihlaste se do Vašeho účtu TeamViewer (Počítače a kontakty v aplikaci vpravo dole)
 • Zvolte počítač, který chcete zapnout a pravým tlačítkem myši vyvoláte možnost Probudit
 • Jakmile se vzdálený počítač zapne, zobrazí se ve Vašem seznamu jako online

Wake-on-LAN - zapnutí počítače v účtu TeamViewer

V jakých zařízeních a operačních systémech lze vzdálené počítače zapínat

Vzdálené zařízení lze probouzet prostřednictvím seznamu Počítačů a kontaktů, a to od verze TeamViewer 9 a vyšší. Vzdálené počítače lze probouzet v OS Windows, Mac OS X, Windows Phone nebo pomocí TeamViewer Management Console na webu https://login.teamviewer.com/LogOn