Počítač bez monitoru jeho vzdálené ovládání

Monitor Dummy Plug HDMI

Za jistých okolností může nastat situace, kdy použití monitoru je více méně zbytečné, popřípadě může monitor sloužit pouze k účelům občasného nastavení počítače apod. Existují i dokonce zařízení, které lze provozovat zcela bez monitoru. Většinou se jedná o bezobslužná zařízení, u kterých se fyzicky nikdo nenachází. Zařízení, jejichž monitor je využíván velmi zřídka, anebo zařízení … Read more