TeamViewer – zapnutí počítače na dálku „Wake-on-Lan“

Zapnutí počítače na dálku

Aplikace TeamViewer nabízí již od verze 9 možnost zapnutí neboli probuzení počítače na dálku. Tato funkce se nazývá také Wake-on-LAN. Aby bylo nožné tuto funkci používat je třeba provést určitá nastavení. Mezi další podmínky patří hardware podporující tuto funkci. U novějšího hardwaru by toto neměl být ale žádný problém.

Jaké možnosti probuzení na dálku nabízí TeamViewer

TeamViewer nabízí dvě metody zapnutí, a sice:

 • Vzdálené zapnutí počítače v sítí (LAN)
 • Vzdálené zapnutí počítače prostřednictvím veřejné IP adresy přes internet

Požadavky na používání Wake-on-LAN

Abyste mohli využívat této funkce, je potřeba splnit následující:Počítač - úsporný režim a režim hibernace

 • Síťová karta podporuje funkci Wake-on-LAN
 • Počítač disponuje připojením k internetu
 • Počítač je napojen na internet pomocí síťového kabelu
 • Počítač se nachází ve stavu:
  • Režim spánku (Počítač zůstane zapnutý, ale bude v režimu s nízkou spotřebou. – Po zapnutí můžete pokračovat v rozdělané práci.)
  • Režim hibernace (Vypne počítač, ale aplikace zůstanou otevřené. – Po zapnutí můžete pokračovat v rozdělané práci.)
  • Vypnutém stavu

Povolení funkce Wake-on-LAN v BIOSu

Pro používání této funkce je potřeba v BIOSu Vašeho počítače aktivovat možnost použití Wake-on-LAN:

 1. Restartuje počítač
 2. Stiskněte klávesu F2, popřípadě jinou danou výrobcem, tak aby se dostali do nastavení BIOS
 3. Klikněte na záložku Power nebo Power Management Setup
 4. Aktivujte volbu Wake on LAN
 5. Zvolte uložit a ukončit „Safe and Exit“ (většinou je to pomocí tlačítka F10)

Nastavení Wake-on-LAN v BIOS

Jestliže se Vám nepodařilo najít volbu Wake-on-LAN, pak se zkuste podívat do návodu k Vaší základní desce, popřípadě zkuste vyhledat informace o základní desce na internetu a přesvědčte se, zda Váš počítač funkci Wake-on-LAN podporuje.

Nastavení síťové karty

V dalším kroku je potřeba ještě povolit probouzení počítače i v nastaveních Vaší síťové karty. Povolení probouzení vyžaduje administrátorská práva. Nastavení se může lišit s ohledem na typ síťové karty.

Nastavení lze provést v Nastavení / Zařízení / Správce zařízení/ Síťové adaptéry/

 • Stiskněte na Vaší klávesnici tlačítko „Windows  a „R“ – otevře se příkazové okno „Spustit“. Do okýnka zadáte následující příkaz (bez uvozovek) „devmgmt.msc„, potvrdíte OK. Po potvrzení se ihned spustí Správce zařízení.

Zadání příkazu do aplikace Spustit

 • Přejděte k síťovým adaptérům a označte Vaší síťovou kartu. Kliknutím pravým tlačítkem myši se dostanete do vlastností, vlastnosti můžete vyvolat v daném okně také pomocí symbolu v menu nahoře

Označení síťové karty

 • Zvolte položku „Řízení spotřeby“

Povolení zapnutí počítače pomocí tohoto zařízení.

 • Dále zvolte možnost povolit zařízení probouzet počítač – názvy se mohou lišit, a to v závislosti na použité síťové kartě nebo na operačním systému!
 • Potvrďte OK a síťová karta je nyní nastavena pro Wake-on-LAN

Deaktivace funkce Rychlého spuštění

Od Windows 8 existuje funkce tak zvaného Rychlého spuštění. Standardně je tato funkce zapnutá a při vypnutí Vašeho počítače, se počítač automaticky vypíná do hybridního režimu spánku. Tato funkce může často způsobovat, že některé kontrolky Vašeho počítače nebo externího pevného disku svítí a to i po vypnutí počítače. Počítač je vypnutí, ale některé komponenty jsou jakoby v pohotovostním režimu. Funkci Rychle spuštění je potřeba deaktivovat, protože tento režim vypnutí Wake-on-LAN nepodporuje:

 • Stiskněte tlačítko Windows + R a napíšete příkaz „control“ (bez uvozovek)
 • Systém a zabezpečení
 • Možnosti napájení
 • Nastavení tlačítek napájení
 • Změnit nastavení, které nyní není k dispozici
 • Deaktivujte volbu „Zapnout rychlé spuštění

Deaktivace rychlého spuštění pod Windows

Aktivace Wake-on-LAN v aplikaci TeamViewer

Počítač můžete probouzet dvěma způsoby, a sice s pomocí veřejné IP adresy anebo uvnitř sítě LAN prostřednictvím ID jiného počítače. Veřejná adresa je neměnná. Zda používáte veřejnou adresu, Vám sdělí Váš poskytovatel internetového připojení. Pokud veřejnou adresu nemáte, můžete si ji objednat u Vaše poskytovatele internetu.

Přiřazení vzdáleného počítače k Vašemu účtu TeamViewer

Z bezpečnostních důvodů je potřeba počítač, který chcete probouzet na dálku, přiřadit do Vašeho učtu. Přiřazení počítače více méně potvrzujete, že počítač je Váš.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky / Možnosti / Obecné / Přiřadit k účtu
 • Otevře se okno pro zadání Vašeho emailu a hesla (pokud nemáte zřízený ještě účet, vytvořte ho kliknutím na „Vytvořit účet“)
 • Klikněte na přiřadit – provede se přiřazení zařízení k Vašemu účtu

Přiřazení počítače do účtu TeamViewer

Nastavení –  vzdálené zapnutí vzdáleného počítače prostřednictvím ID jiného počítače v sítí LAN

V případě, že vzdálený počítač nemá žádnou veřejnou IP adresou, je možné ho zapnout prostřednictvím ID jiného počítače, serveru, který se nachází ve stejné síti. Zařízení, skrze které chcete probouzet vzdálený počítač, musí mít nainstalovaný TeamViewer a musí být nastaven tak, aby se spouštěl s daným operačním systémem. Chcete-li se připojovat pomocí ID čísla jiného počítače / serveru v síti, je nutno provést tyto nastavení.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky / Možnosti/ Obecné / Nastavení sítě / Wake-on-LAN / Konfigurovat
 • Zvolte možnost „Další aplikace TeamViewer ve vaší místní síti“
 • Vložte ID číslo počítače nebo serveru, skrze kterého chcete zapínat vzdálený počítač
 • Zvolte přidat a potvrďte OK
 • Počítač lze nyní probouzet na dálku

Zapnutí počítače na dálku skrze ID šíslo

 

Nastavení –  vzdálené zapnutí počítače prostřednictvím veřejné IP adresy

Pokud Váš počítač vlastní veřejnou IP adresou, která je neměnná, zadáte ji v nastaveních do TeamVieweru na vzdáleném počítači, který chcete probouzet.

 • Spusťte TeamViewer a v menu klikněte na Doplňky/ Možnosti/ Obecné / Nastavení sítě, Wake-on-LAN / Konfigurovat
 • Zvolte možnost „Veřejná adresa“
 • Do políčka vložte Vaší veřejnou IP adresu nebo název DNS počítače
 • Do políčka Port zadejte port, prostřednictvím kterého chcete vzdálený počítač zapínat.
 • Klikněte na OK a Váš počítač je nyní možné probouzet na dálku

Zapnutí počítač na dálku pomocí veřejné IP adresy

Před použitím Wake-on-LAN – Checklist:

 • Je TeamViewer nainstalován a nastaven pro spouštění s operačním systémem – pouhé spuštění nestačí
 • Přiřadili jste již počítač, který si přejete zapínat na dálku, do Vašeho účtu TeamViewer (Počítače a kontakty)
 • Je funkce Wake on LAN již aktivována v aplikaci TeamViewer
 • V případě probouzení prostřednictvím ID jiného počítače v síti LAN – je toto ID již uloženo v TeamVieweru na vzdáleném počítači
 • V případě probouzení skrze ID číslo jiného počítače – je TeamViewer na tomto počítači také pro spouštění s operačním systémem
 • V případě zapínání počítače pomocí veřejné IP adresy – je veřejná IP adresa již uložena na vzdáleném počítači

Probouzení / Zapnutí počítače na dálku

Jestliže jste provedli veškerá nutná nastavení, můžete nyní probouzet počítač na dálku a můžete se k němu vzdáleně připojovat. Zapnutí provedete následovně:

 • Spusťte TeamViewer a přesvědčte se, zda jste připojení k internetu
 • Přihlaste se do Vašeho účtu TeamViewer (Počítače a kontakty v aplikaci vpravo dole)
 • Zvolte počítač, který chcete zapnout a pravým tlačítkem myši vyvoláte možnost Probudit
 • Jakmile se vzdálený počítač zapne, zobrazí se ve Vašem seznamu jako online

Wake-on-LAN - zapnutí počítače v účtu TeamViewer

V jakých zařízeních a operačních systémech lze vzdálené počítače zapínat

Vzdálené zařízení lze probouzet prostřednictvím seznamu Počítačů a kontaktů, a to od verze TeamViewer 9 a vyšší. Vzdálené počítače lze probouzet v OS Windows, Mac OS X, Windows Phone nebo pomocí TeamViewer Management Console na webu https://login.teamviewer.com/LogOn

Kde nejlépe stahovat aktuální a starší verze TeamVieweru

Odkud stáhnout aktuální a starou verzi TeamViewer

Odkud nejlépe stáhnout starší, popřípadě aktuální verzi TeamVieweru?

Ve většině případech je nejlepším řešením stažení softwaru přímo ze stránek výrobce. Tímto způsobem zaručíte, že Vaše verze bude vždy aktuální a nepodstupujete zbytečné riziko, že si stažením z neověřených zdrojů stáhnete do Vaše počítače omylem nějaký jiný škodlivý software. Výrobce této aplikace vydává čas od času opravy a vylepšení, a to nejen pro aktuální ale i pro ty předchozí verze. Z tohoto důvodu je stažení ze stránek výrobce většinou ta nejlepší volba.

Jestliže stahujete rádi software např. z webových stránek jako Slunečnice.cz nebo Stahuj.cz, pak i tato volba nemusí být vždy ta pravá. Software z těchto webových stránek nemusí být vždy aktuální.

Jedinou výjimku tvoří softwarové například databáze jako je Google Play Store, Apple App Store, Windows Store nebo Chrome Web Store (viz níže).

TeamViewer starší verze a jejich stažení ze stránek výrobce

Ještě do nedávna nabízel výrobce na svých webových stránkách TeamViewer až do verze 1. Nynější situace je ale taková, že mimo aktuální verzi 11 zde naleznete ke stažení pouze TeamViewer 10, TeamViewer 9, TeamViewer 8 a TeamViewer 7. TeamViewer 6 a předchozí zde již oficiálně nenajdete.

Odkud stáhnout TeamViewer 6 a předchozí

TeamViewer starší verze

Aktuální TeamViewer 6 a předchozí lze stáhnout z těchto neoficiálních odkazů výrobce:

Odkaz pro stažení starších verzí TeamVieweru obdržíte pouze po předložení platné licence, a to přímo u společnosti TeamViewer GmbH. Jak dlouho bude výrobce ještě odkaz pro stažení starších verzí nabízet, není vůbec jasné.

Z hlediska využití jednotlivých operačních systémů Windows je méně pravděpodobné, že by někdo nutně potřeboval starší verzi než TeamViewer 6. Většina uživatelů v dnešní době totiž využívá buďto Windows XP nebo novější, přičemž začíná spíše převládat Windows 7 a novější operační systémy.

Například TeamViewer 7 můžete bez obav použít na starším operačním systému Microsoft Windows XP. Potřeba ještě starší verze než je TeamViewer 6 by snad asi vznikla pouze tehdy, pokud byste chtěli používat starší operační systém na virtuálních počítačích nebo serverech.

Jak to vypadá s verzemi pro jiné operační systémy

Na stránkách výrobce je k dispozici TeamViewer i pro ostatní operační systémy, to znamená pro Microsoft Windows, MAC, Linux, Android.

TeamViewer pro jiné operační systémy.

Starší verze aplikace lze stáhnout pak již jen přes výše uvedený neoficiální odkaz. Berte ale v potaz, že některé verze pro určité operační systémy se objevily až o něco později, to znamená, že byste jen těžko hledali verzi pro Android ve verzi 5!

Kde stáhnout aktuální TeamViewer 11

Aktuální verzi si můžete stáhnout z těchto odkazů:

Proč je důležité udržovat aplikaci vždy aktuální na obou stranách připojení

Pro správnou funkčnost TeamVieweru je důležité, aby byla na obou stranách nainstalovaná vždy aktuální hlavní verze!

V tomto případě není nutné mít na obou stranách nainstalovanou verzi 11, ale spíše jde o to, aby byl na obou stranách vždy aktuální hlavní release. Pokud by byla na jedné straně například aktuální verze TeamViewer 6.0.17222 a na druhé starší verze TeamViewer 6.0.11052 – pak je to špatně. To samé platí i pro variantu, kdy by byla na Vaší straně aktuální verze 7 a na straně klienta stará verze 6.0.11052 – pak je to rovněž špatně!

Důvodem je to, že vývojáři opravují chyby a vydávají časem vylepšení. Pokud by byla tedy na jedné straně opravená verze a na straně klienta verze s chybami, nemusí to dělat dobrotu. Navíc aplikace komunikuje pomocí určitých protokolů, které se také aktualizují a vylepšují.

Jaké porty používá aplikace TeamViewer

Přehled portů používáných aplikací TeamViewer

Po nainstalování nebo spuštění aplikace není potřeba již povolovat žádné porty. Jednoduše spustíte nebo nainstalujete TeamViewer a můžete začít.

Co může ovlivnit funkčnost tohoto softwaru

Výrobce této aplikace spolupracuje s převážnou většinou výrobců antivirových programů nebo firewallu, avšak aktualizace se vydávají průběžně na obou stranách. V praxi to může znamenat, že můžete mít sice aktuální hlavní verzi TeamVieweru ale neaktuální antivirovou databázi nebo neaktuální firewall, a to může zapříčinit problémy. Zřídka by se mohlo stát, že pokud použijete nějaký méně známy antivir nebo firewall, že je TeamViewer detekován jako hrozba nebo škodlivý software.

Nastavení portů
Nastavení portů ve firewallu

Časté příčiny problémů s připojením:

 • Neaktuální TeamViewer
 • Neaktuální antivirový software
 • Zastaralá antivirová databáze
 • Použití exotického antivirového softwaru nebo firewallu
 • Zakázané TeamViewer porty
 • Přísné nastavení rezidentní ochrany antivirového softwaru
 • Nerozpoznání použití Proxy
 • Blokace ze strany různých síťových a webových filtrů apod.

V takovýchto případech je důležité, abyste udržovali nejen samotnou aplikaci ale i Váš bezpečnostní software v aktuálním stavu. Abyste předešli jakýmkoliv problémům s blokováním této aplikace, je vhodné povolit dodatečně následující porty a služby ve Vaše antivirovém programu nebo firewallu, a to nejlépe na obou stranách připojení – toto je velmi důležité.

Porty:

 • Port 5938 TCP odchozí
 • Port 443 HTTPS
 • Port 80 http

Služby:

 • Teamviewer.exe
 • Teamviewer_Desktop.exe
 • Teamviewer_Service.exe

Jakým způsobem používá TeamViewer porty

Nejdříve se aplikace pokouší navázat připojení přes port 5938 TCP odchozí. Jestliže tento port není povolen, pak se snaží o připojení přes port 443 HTTPS a pokud není povolen ani ten, pak vytváří připojení přes port 80 HTTP.

Nejrychlejšího připojení docílíte přes port 5938 TCP odchozí. Používáte-li mobilní zařízení, pak je tento port podmínkou, jinak by připojení nemuselo nefungovat!

V případě, že provádíte aktualizaci TeamVieweru nebo používáte upravený modul QuickSupport, pak je potřeba povolit i port 443 HTTPS, neboť přes tento port se stahují aktualizace a Vaše firemní logo s nastaveními!

Ostatně protokoly 80 http a 443 https používá také Váš webový prohlížeč. Pokud byste zakázali tyto protokoly, nezobrazil by Vám webový prohlížeč žádný obsah a zřejmě byste nemohli využívat ani internetového bankovnictví.

Kontrola povolení TeamViewer portů

Pokud si chcete ověřit, zda jsou porty povoleny, pak můžete použít pro tyto účely program Telnet, který je součástí Microsoft Windows. Jednoduše spustíte příkazový řádek a zadáte např.:

TeamViewer porty a jejich kontrola
Kontrola povolení portů

telnet master.teamviewer.com 5938

telnet master.teamviewer.com 443

telnet master.teamviewer.com 80

Jestliže Telnet není nainstalován, lze ho doinstalovat pomocí volby v Ovládací panely\Všechny položky Ovládacích panelù\Programy a funkce.

Instalace a aktivace klienta Telnet
Instalace a aktivace klienta Telnet

 

Použití Proxy nebo NAT

V případě, že používáte Proxy nebo NAT (Network Address Translation), pak můžete provést patřičná nastavení v aplikaci pod Doplňky / Možnosti / Obecné / Nastavení sítě / Nastavení Proxy serveru / konfigurovat.

Nastavení Proxy v aplikaci TeamViewer.
Postup nastavení Proxy v TeamVieweru.

Nastavení IP adresy TeamViewer serveru

Jestliže potřebujete nastavit konkrétní přímou IP adresu TeamViewer serveru, pak máte smůlu. Aplikace k vytvoření připojení používá hned několik serverů, které se mění v závislosti na dostupnosti nebo vytížení. Seznam serveru nebo IP adres výrobce neudává a také nesděluje!

Co je potřeba zadat namísto IP adresy

Namísto IP adresy zadáte jednduše následující:

 • *.teamviewer.com
 • *.dyngate.com

Shrnutí

Používáte-li aplikaci ke vzdálené správě, pak jednoduše povolte TeamViewer porty, přidejte služby a aplikaci jako výjimku na obou stranách připojení. Zabráníte tak případným problémům s blokováním této aplikace skrze bezpečnostní software. Navíc zrychlíte rekci odezvy, a Vaše práce bude tak mnohem rychlejší!